Terms of Use

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.mystrass.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου και είναι ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρισης της «Αραμπατζή Ανδρομάχη» με διακριτικό τίτλο «Strass» , που εδρεύει στον Εύοσμο(Θεσσαλονίκη), Μεγάλου Αλεξάνδρου 62 στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 046716695 / Δ.Ο.Υ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας support@mystrass.gr . Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στoν ιστότοπό μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mystrass.gr (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος” ή “κατάστημα”) , που βρίσκεται στην διεύθυνση www.mystrass.gr

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί Όροι

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Strass διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. To κατάστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες και πελάτες  για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες έχουν γίνει ήδη.

Περιορισμός Ευθύνης

Η απεικόνιση των προϊόντων εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται με όσο δυνατόν καλύτερο φωτογραφικό υλικό γίνεται, ώστε να είναι εφικτή και όσο πιο κατατοπιστική γίνεται η απεικόνιση τους όσον αφορά τα το χρώμα, την εμφάνιση και λοιπά χαρακτηριστικά τους. Το φωτογραφικό υλικό μπορεί να ποικίλει και να διαφέρει ελάχιστα (π.χ ελάχιστη διαφορά στο χρώμα)  ανάλογα με το ψηφιακό μέσο απεικόνισης που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγηση στο κατάστημα (οθόνη κινητού smartphone, υπολογιστή και άλλα μέσα). Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοιες περιπτώσεις καθώς το οπτικό αποτέλεσμα επηρεάζεται και ποικίλει αποκλειστικά από τις ρυθμίσεις οθόνης της συσκευής σας καθώς και τον τύπο που χρησιμοποιείτε. Το κατάστημα εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα Πνευματική Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το κατάστημα έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευθύνες Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα myStrass για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στo κατάστημα ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι (Links)

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.mystrass.gr οι σύνδεσμοι (links) σας οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος και σε κάποιες περιπτώσεις σε σελίδες τρίτων εκτός του καταστήματος (πάροχοι, επιχειρήσεις κτλπ.) Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ηλεκτρονικού καταστήματος και το κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών.

Ασφάλεια

Δημιουργώντας και χρησιμοποιώντας λογαριασμό χρήστη κάνετε πιο εύκολη και γρήγορη την περιήγισή σας καθώς και γρηγορότερη την τελική διεκπεραίωση της παραγγελίας των προϊόντων του καταστήματος. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πολυσύνθετους κωδικούς για την καλύτερη ασφάλειά σας.

Το κατάστημα για να εξασφαλίσει το απόρρητο της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και των συναλλαγών σας χρησιμοποιεί χρησιμοποιεί πρωτόκολλα κρυπτογράφησης SSL-128bit. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

Προϊόντα

Το κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα του, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Το κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης και Επιστροφής

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εφόσον έχει γίνει η αγορά τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mystrass.gr κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου support@mystrass.gr εντός (14)δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους. Η επιστροφή ή αλλαγή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μόνο υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Επικοινωνήστε σαν πρώτη ενέργεια μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου support@mystrass.gr
  • Η επιστροφή να πραγματοποιείται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής
  • το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής , Φορτωτική κ.ο.κ)
  • Δεν υπάρχουν σημάδια χρήσης των προϊόντων από τον πελάτη
  • Τα προϊόντα δεν έχουν υποστεί ζημία από λανθασμένη χρήση ή κακή μεταχείριση του πελάτη
  • Τα προϊόντα δεν έχουν αγοραστεί κατά την περίοδο εκπτώσεων
  • Τα προϊόντα δεν ανήκουν σε εκπτωτική προσφορά (εκπτωτικά κουπόνια, κτλπ)

Εάν το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα.

-Σε περίπτωση συμφωνίας του καταστήματος με τον πελάτη η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να καθυστερήσει μέχρι την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος στο κατάστημα. Στο συνολικό ποσό θα επιστρέφονται και τα έξοδα αποστολής της αρχικής παραγγελίας.

Για προϊόντα που η αξία τους ξεπερνά τα 50€, η πρώτη αλλαγή γίνεται ΔΩΡΕΑΝδιαφορετικά η χρέωση ανέρχεται στα 2+2 ευρώ ανά αποστολή.

– Σε περίπτωση λάθους παραγγελίας τα έξοδα αποστολής για αλλαγή των προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη

Οι αλλαγές με χρέωση δική μας γίνονται μόνο με τις συνεργαζόμενες εταιρείες courier.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να στείλετε άμεσα μήνυμα στο support@mystrass.gr ή προσωπικό μήνυμα στις σελίδα του καταστήματος στο Facebook με τον αριθμό και τα στοιχεία παραγγελίας όπου κάποιος συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας και αναφέρετε τους λόγους ακύρωσης της παραγγελίας.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να ολοκληρώσετε τις αγόρες με τους εξής τρόπους πληρωμής:

  • Αντικαταβολή – Πληρώνετε στην υπηρεσία κούριερ την ημέρα παράδοσης
  • Μέσω χρωστικής ή πιστωτικής κάρτας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ePOS μέσω του εξειδικευμένου και ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας Πειραιώς